Наші партнери:

Реєстрація представництва іноземної юридичної особи

Представництво – це структурний підрозділ іноземної юридичної особи, що розміщується у будь-якій адміністративно-територіальній одиниці (населеному пункті) в Україні.

У вартість послуги входить:

  • надання консультації з вимог до даних та документів, порядку та процедур реєстрації представництва;
  • підготовка установчих документів (положення, протокол тощо);
  • реєстрація у Міністерстві економіки України;
  • реєстрація в управлінні статистики;
  • реєстрація у районному відділенні Пенсійного фонду України;
  • реєстрація у районному відділенні Фонду соціального страхування на випадок безробіття (центр зайнятості);
  • реєстрація у районному відділенні Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України;
  • реєстрація у районному відділенні Фонду соціального страхування від тимчасової втрати працездатності;
  • постановлення на облік у податковій інспекції.

Базова ціна послуги – 3 400 грн.
Термін виконання – 75 робочих днів (з моменту надання необхідних документів і інформації).
Вказана вартість не включає витрати на державний збір за реєстрацію представництва (USD 2500), оплату нотаріальних послуг, банківські послуги, що пов’язані з відкриттям рахунку.

Для реєстрації представництва іноземної юридичної особи необхідні наступні документи:
1. Заяву з проханням про реєстрацію на фірмовому бланку юридичної особи у довільній формі, підписану керівником юридичної особи. У заяві необхідно вказати:

 • назву юридичної особи;
 • країну місцезнаходження юридичної особи;
 • адресу фірми, номер телефону, факсу;
 • місто, в якому відкривається представництво з зазначенням його майбутньої адреси;
 • якщо передбачається відкриття філіалів представництва, вказати у яких містах України;
 • кількість іноземних громадян, які будуть працювати у представництві;
 • дату заснування юридичної особи;
 • назва банку із зазначенням номера рахунку;
 • сферу діяльності юридичної особи;
 • мету відкриття та сферу діяльності представництва (тільки представницькі функції), інформацію про ділові зв'язки з українськими партнерами та перспективи розвитку співробітництва.

2. Документи, що підтверджують реєстрацію іноземної юридичної особи (витяг з судового, банківського реєстру).
3. Довідка банку, де офіційно відкритий рахунок юридичної особи, з зазначенням номера рахунку. Довідка банку надається в оригіналі, підпис банківського службовця, який видав довідку, нотаріально посвідчується.
4. Довіреність на здійснення представницьких функцій на території України із зазначенням повноважень представника.
5. Нотаріально завірена копія дозволу центрального банку відповідної країни на відкриття рахунку типу "П" представництву юридичної особи-нерезидента на території України (якщо це потрібно за законодавством країни реєстрації основного підприємства).
6. Протокол про створення представництва в Україні та призначення директора представництва.
7. Копія паспорта та ідентифікаційного номера керівника представництва.
8. Копія паспорта керівника основного підприємства.
9. Договір оренди офісу.
Примітка! Документи, що видані органами іноземних держав, повинні бути нотаріально завірені за місцем їх видачі, легалізовані (апостильовані) і переведені на українську мову.

Також необхідно визначитися з таких питань:

 • найменуванням представництва;
 • місцем знаходженням представництва;
 • сферою діяльності представництва, інформацією про ділові зв'язки;
 • номером телефону, факсу;
 • кількістю іноземних громадян, які будуть працювати у представництві;
 • назвою банку з зазначенням номера рахунку.