Наші партнери:

Реєстрація благодійного фонду

Благодійна організація – недержавна організація, головною метою діяльності якої є здійснення благодійної діяльності в інтересах суспільства або окремих категорій осіб.

Благодійні організації можуть утворюватися в таких організаційно-правових формах:

 • членська благодійна організація;
 • благодійний фонд;
 • благодійна установа;
 • інші благодійні організації (фундації, місії, ліги тощо).
 • Конкретна організаційно-правова форма благодійних організацій визначається засновниками (засновником).

Благодійні організації утворюються і діють за територіальним принципом і поділяються за  своїм статусом на всеукраїнські, місцеві та міжнародні.

У вартість послуг входить:

 • оплата нотаріальних послуг;
 • оплата офіційних платежів;
 • підготовка пакету документів для реєстрації;
 • підготовка установчих документів (статут, протокол);
 • реєстрація в органах Міністерства юстиції України;
 • реєстрація в інших державних органах;
 • виготовлення печатки.

Базова ціна послуги:

 • поширення діяльності в межах м. Києва – 4 200 грн.;
 • поширення діяльності в межах Київської обл. – 4 200 грн.;
 • поширення діяльності в межах України – 4 300 грн.;
 • поширення діяльності в межах України та зарубіжної країни – 4 400 грн. та 100 доларів США.

Термін виконання:

 • поширення діяльності в межах м. Києва – від 40 робочих днів (з моменту надання нам вказаних вище документів і інформації);
 • поширення діяльності в межах Київської обл. – від 40 робочих днів (з моменту надання нам вказаних вище документів і інформації);
 • поширення діяльності в межах України – від 40 робочих днів (з моменту надання нам вказаних вище документів і інформації);
 • поширення діяльності в межах України та зарубіжної країни –  від 40 робочих днів (з моменту надання нам вказаних вище документів і інформації).

Ви платите лише одну суму (базову ціну послуги) і більше не несете додаткових витрат.

Для реєстрації благодійної організації необхідні наступні документи:

 • заява засновників (засновника) чи їх уповноважених представників, підписи яких засвідчуються у нотаріальному порядку;
 • копії паспортів і ідентифікаційних номерів засновників (засновника);
 • відомості про органи управління благодійної організації та членів виконавчого органу (прізвище, ім'я та по батькові, рік народження, місце проживання і місце роботи, посада);
 • документ, який підтверджує місце знаходження благодійної організації (гарантійний лист власника приміщення, договір оренди т.д.) ;
 • довіреність;
 • відомості про засновників (засновника) благодійної організації:

для фізичних осіб – прізвище, ім'я та по батькові, рік народження, місце проживання і місце роботи, посада;

для юридичних осіб – назва, юридична адреса, копія статуту (положення) та копія документа про реєстрацію, засвідчені в установленому законом порядку, рішення керівного органу або протокол загальних зборів колективу, яким підтверджується згода на заснування благодійної організації.

Іноземна юридична особа подає документ, що свідчить про її реєстрацію в країні місцезнаходження. Цей документ повинен бути засвідчений відповідно до законодавства країни, яка його видала, перекладений українською мовою та легалізований в установленому законодавством України порядку;

Засновники всеукраїнських благодійних організацій додатково подають документи, які підтверджують наявність місцевих осередків у більшості областей. 

Засновники міжнародної  благодійної організації подають також документи, які підтверджують поширення її діяльності на територію хоча б однієї держави (заява, відомості про координаторів, наказ,  протоколи, документи про легалізацію тощо), засвідчені  в установленому порядку.